Så här när solen äntligen börjat skina och värmen stiga kan man känna sig aningen lättsinnig. Jag ska ägna denna känsla åt några små förutsägelser om var vi kommer befinna oss om ett år.

För det första kommer vi ha fått uppleva en tidsresa när det gäller det civila försvaret då ÖCB (Överstyrelsen för civil beredskap) återuppstår efter ett par decennier. Ingen har sagt det högt än men MSB kommer att splittras till sina ursprungliga atomer Räddningsverket och KBM (som ju fick överta ÖCB). Den tredje atomen Styrelsen för psykologiskt försvar har redan lämnat byggnaden och bildat den rekordsnabbt växande Myndigheten för psykologiskt försvar.
På grund av min belastande erfarenhet så ser jag detta som en stor fördel för "Räddningsverket" eller vad myndigheten nu kommer att kallas som i MSB alltid fick en rätt styvmoderlig behandling. Den som vill läsa fler antydningar om en sådan näraliggande utveckling rekommenderas att läsa Försvarsberedningens rapport från förra året med det hurtiga namnet Kraftsamling.

Hur det ska gå för det nya ÖCB är mera tveksamt. KBM blev inte direkt någon myndighetshit och MSB kan nog inte heller ses som en succé. Mycket pengar har det förstås hanterats men just när det gäller det civila försvaret har det gått trögt. Var ansvaret för samhällsviktig verksamhet som är ett av MSB:s uppdrag idag kommer att hamna vågar jag inte gissa. Av naturliga skäl är jag mest intresserad av hur informationssäkerheten ska hanteras.

För närvarande har det beslutats att CERT och Nationella cybersäkerhetscentret ska flyttas över från MSB till FRA. Frågan är då vad som finns kvar hos MSB eller motsvarande myndighet. Min förutsägelse är att MSB bitit sig ganska hårt i svansen när man under de senaste åren alltmer gått över till att trendigt kalla precis allt för "cybersäkerhet" istället för "informationssäkerhet". Detta trots att det i myndighetens instruktion står att man har ett övergripande uppdrag just inom informationssäkerhet. Eftersom väldigt få, och särskilt inte MSB:s uppdragsgivare, förstår skillnaden tror jag att det finns en stor risk att de närmaste åren kommer att innebära stor förvirring där allt fokus kommer att ligga på teknisk säkerhet.

I kombination med bedömningar från bland annat Riksrevisionen att styrningen av informations- och cybersäkerhet är för svag kommer säkerligen krav på ytterligare samordning, t.ex. att ytterligare verksamhet överflyttas från MSB till FRA. Varför FRA som gammal spanings- och underrättelseverksamhet skulle vara så lämplig myndighet för stöd för civil verksamhet i frågor rörande informations- och cybersäkerhet är svårt att förstå. Visserligen har man ett uppdrag redan idag som formuleras som "stöd till teknisk informationssäkerhet" men lyckas man nämna samhällsviktig verksamhet redan på webbplatsen:

Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

Oklart vad det innebär men det enda man kan vara säker på är att transparensen kommer att minska om den mycket slutna myndigheten FRA tar över större del av samhällets informationssäkerhetsarbete.

I ovan nämnda rapport, Kraftsamling, glunkas det alltså om att flytta cybersäkerheten från MSB och till och med om att skapa en ny myndighet med detta uppdrag. För mig känns helheten oroande, som om man glömt bort att informationssäkerhet är i huvudsak en organisatorisk fråga där det stora arbete ligger i att skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete i hela verksamheten. Min förutsägelse är alltså vi som samhälle kommer att tappa mycket mark i styrningsfrågorna både på nationell nivå och i de enskilda organisationerna när tyngdpunkten flyttas till den rena tekniska säkerheten.

Ett krets som däremot kommer att blomstra även under kommande år är det som om jag vore en aning elakare skulle kalla "digitaliseringsklägget". Nu är jag naturligtvis inte så elak men det är inte särskilt svårt att upptäcka den massiva lobbyverksamhet för okritisk digitalisering som bedrivs även av kommunala tjänstemän, akademiker och de företag som har allt att vinna på understödja det hela. För en utomstående på behörigt avstånd är ett mycket intressant sociogram över människor som dunkar varandra i ryggen, köper tjänster av varandra och delar ut priser alternativt andra utmärkelser till varandra. Jag förutser att det under 2025 inte kommer att räcka med regnen av stärkande emojis på Linkedin utan att en organisation med lätt religiösa övertoner kommer att bildas under 2025. Kanske kommer den att heta "LID! Ledarskap, innovation, digitalisering!". Kanske är digitalisering som begrepp litet väl mycket 2020 så "LIM! Ledarskap, innovation, mod!" blir nog bättre.

2025 kommer den slutgiltiga AI- konferensen anordnad av LIM som ingen behöver delta fysiskt i utan där man loggar in telepatiskt. När man väl loggat och vibbat in kommer ständigt nya slumpmässigt framtagna perfekta föreläsningar att hållas, sammanställda från de senaste 30 årens mest älskade framträdanden. Ni vet de där om hur digitalisering/AI/ Microsoft kommer att rädda oss alla.

Det kanske är dags att lämna spåkulan och ta helg nu men glöm inte var ni hörde det först.