Informationssäkerhet – hur gör man?

Boken för dig som vill ha en överblick över vad informationssäkerhet är – och att arbeta praktiskt för att förbättra säkerheten

I boken får du stöd för att införa och förvalta Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), att klassa information, att göra riskanalyser och hur du kan integrera kraven från dataskyddsförordningen i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Boken innehåller även konkreta exempel på hur en informationssäkerhetspolicy kan utformas.

Boken kan köpas här eller via de vanliga nätbokhandlarna.