Consulting
Systematisk informationssäkerhet för din organisation

Ofta ses informationssäkerhet som nödvändigt ont istället för något som tillför nytta till organisationen. Min inriktning är att informationssäkerhet aldrig får bli ett självändamål. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete tar istället sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda informationshanteringen.

Med tjänster som nulägesanalys, riskhantering, informationsklassning och införande av ledningssystem enligt ISO/IEC 27001 och 27002 kan jag hjälpa din organisation att få en skräddarsydd informationssäkerhet. Jag kan även ge stöd inför den nya dataskyddsförordningen som kommer att ställa stora krav på de allra flesta offentliga och privata organisationer.